Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi nedir? Vade yapısı ne kadar? Getiri oranı nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi maksadıyla Gelire Endeksli Senet (GES) İhraç edecek.

Gelire endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi talep toplama süreçleri 15 Haziran’da başlayacak.

Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak, ödemede minimum getiri garantisi olacak.

GELİRE ENDEKSLİ SENET NEDİR, BİRİNCİ KERE NE VAKİT İHRAÇ EDİLDİ?

BORSA İstanbul’un sitesinde yer alan bilgiye nazaran, yurt içi tasarrufların artırılması, Devlet İç Borçlanma Senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi hedefiyle, Hazine tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde birinci Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı gerçekleştirilmiştir.

GES ihraçlarında getiriler, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim İştiraki (TPAO), Devlet Materyal Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat hisselerine endekslenmiştir.

Gelire Endeksli Senetler ile getirisi Devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış olmaktadır. Kelam konusu senetlere uygulanacak taban kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir hissesindeki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olmaktadır.

Bu çerçevede, kelam konusu senetlerin getirilerine ait ödemelerin hesaplanmasında TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık ve altı aylık hasılat hisselerinin toplamı temel alınmaktadır. Gerçekleşen gelir tahsilatının Bütçe’de açıklanan azami fiyatların üzerlerinde olması durumunda yatırımcılara kelam konusu azami fiyat karşılıkları temel alınarak ödeme yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.