TTB’den, Erdoğan ile Meclis’e intörn doktor ve diş tabibi daveti

ANKARA – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Temmuz’da devlete bağlı üniversitelerdeki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine taban fiyat fiyatı kadar ödeme yapılacağını açıkladı.

Yaklaşık bir aydır intörn doktor ve diş doktorlarına yasal düzenleme yapılmadığı için ödeme yapılmadığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB), Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı’na mektup yazdı. Tabipler, intörn tabipler ve diş tabiplerinin maaşlarında iyileştirilme yapılması için TBMM’nin fevkalâde toplantıya çağırmasını istedi.

‘MEMNUNİYETLE KARŞILADIK’

TTB Merkez Kurulu Lideri Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın imzasını taşıyan yazıda, “4.350 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyat olarak belirlenmiştir. İntörn doktorların emekleri karşılığında ödenen bu meblağ, halihazırda açlık hududunun altında olan taban fiyatın de çok çok altında kalmakta, neredeyse üçte birine denk gelmektedir. Bu bakımdan intörnlere taban fiyat ödeneceğine dair yapılan duyurular, bir ölçüde de olsa güzelleştirme sağlayacağından tarafımızdan da memnuniyetle karşılanmıştır. Ne var ki bugüne kadar beklenen ödemelerin yapılması için gerekli adımlar atılmamıştır” denildi.

Türk Tabipleri Birliği’nin Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı’na yazının tamamı şöyle:

SOMUT BİR GELİŞME GÖRÜLMEDİ: 18.07.2022 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine yani intörn tabip ve diş doktorlarına taban fiyat fiyatında ödeme yapılacağı duyurulmuştur. Bugüne kadar ödeme konusunda somut bir gelişme görmeyen intörn doktorlar, Birliğimize bilgi ve takviye isteyen müracaatlar yapmaktadırlar.

GEREKLİ ÖDEMELER YAPILMADI: Bilindiği üzere intörn tabiplere maaş ödenmesinin hukukî desteği, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na Ek Husus 29 düzenlemesidir. Hususta ödenecek fiyat “4.350 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar” olarak belirlenmiştir. İntörn tabiplerin emekleri karşılığında ödenen bu meblağ, halihazırda açlık sonunun altında olan taban fiyatın de çok çok altında kalmakta, neredeyse üçte birine denk gelmektedir. Bu bakımdan intörnlere taban fiyat ödeneceğine dair yapılan duyurular, bir ölçüde de olsa güzelleştirme sağlayacağından tarafımızdan da memnuniyetle karşılanmıştır. Ne var ki bugüne kadar beklenen ödemelerin yapılması için gerekli adımlar atılmamıştır.

ÖDEMELER YASA DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI: İntörn tabiplerin bir yandan ekonomik olarak zorlayıcı eğitim hayatlarını sürdürebilmesi, bir yandan da emeklerine verilen kıymetle birlikte motivasyonlarının artırılması için beklenen görece yüksek gelire bir an önce kavuşturulmaları büyük ehemmiyet taşımaktadır. Kuşkusuz bu ödemenin yapılabilmesi, Yasa değişikliğine bağlıdır. Her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmişse de Anayasa’nın 93.maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı yahut Meclis Lideri tarafından Meclis’in toplantıya çağrılması mümkündür. Tatilin 1 Ekim 2022’ye kadar süreceği gözetildiğinde, kelam konusu Anayasa kuralının işletilmesini ve intörn tabip ve diş tabipleri ile ailelerinin mağduriyetlerinin bir an evvel giderilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin acilen yapılması talebimizi bilgilerinize sunarız.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.